Väder på Gålö: Växlande molnighet, temp. 6.6 grader, vind från NNW 1.1 (1.8) m/s, ökande, lufttryck 1014.4 hPa, fallande

Katalog

Du kan filtrera vad du vill se genom att markera en kategori nedan
  • Allt
  • KV-radio
  • UK-radio
  • VHF-radio
  • Båtradio
  • Grön radio
  • Tele

Dokumentation och fotografering pågår hela tiden och bilder och text uppdateras vartefter.
Ha därför överseende med att allt inte är riktigt klart ännu och att bilder kan saknas.

Klicka på bilderna...

3 W UK-station M/39

Stationen är avsedd för tontelegrafi och telefoni och mottagaren har fem fast inställbara frekvenser i bandet 50-60 MHz. På sändaren kan man snabbvälja tre av dessa fem förinställda frekvenser.

10 W KV-station m/44

Stationen är tillverkad av Svenska Radioaktiebolaget och har separat sändare och mottagare som är helt rörbestyckade. Stationen är avsedd för telegrafi och telefoni.

Trafikmottagare mt722

En svensktillverkad mottagare av hög klass som användes i många olika sammanhang. Mottagren tillverkades i olika varianter som även såldes till danska Marinen och norska Flygvapnet liksom till den svenska Polisen, FRA, svenska Marinen och Armen.

5 W Uk-station

Radion var till en början konstruerad som flygradio och följde med vid köpet av utländska surplusflygplan, bl.a P51 Mustang. Inom marinen kallades radion 5W UK-stn m/46.

10 W KV-station Ra200

Radiostation 200 (Ra200), till vänster på bilden ovan, är en KV-station för telegrafi och telefoni. Stationen är tillverkad av Standard Radio i slutet av 50-talet.


Mottagare BRT400

Mottagaren tillverkades av General Electric Company i England redan 1947 och den är helt rörbestyckad. Den är avsedd att vara en generell kommunikationsmottagare med goda prestanda och ett, för den tiden, brett frekvensområde.

15 W KV-station m/39

Tysk bärbar 15 watts KV-station för telegrafi utan ton och telefoni, till höger i bilden ovan. Tillverkad av Tyska Telefunken.

Morselampa

Gammal fin morselampa med hittills okänt ursprung.

3 W FMUk Ra 121

En Svensk bärbar UK-radio avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet. Kunde delas i två bördor om vardera runt 20 kg(!).


3 W FMUk Ra 122

En Svensk bärbar UK-radio avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet. Kunde delas i två bördor om vardera runt 20 kg(!).


10 W Uk Ra 800

Svensk Uk-radio med stort antal frekvenser direkt inställbara som kan trafikera både med AM och FM.

ra 421 front

40 W Uk Ra 421

Radion användes allmänt inom försvaret. Den har många inställbara kanaler och hög uteffekt.

40 W Uk Ra 422

Radion användes allmänt inom försvaret. Den har många inställbara kanaler och hög uteffekt.

3 W FMUk Ra 145/146

Populär station med frekvenssyntes och tonstyrd brusspärr för frekvensbandet 30-80 MHz i två band.

3 W FMUk Ra 140

Svensk station med frekvenssyntes och tonstyrd brusspärr för frekvensbandet 30-80 MHz.

0,3 W FMUk Ra 100

Amerikansk station at typ SCR-300 för telefoniförbindelser på korta avstånd i frekvensbandet 40-48 MHz.

50 W KV m/54

Svensk station för telegrafi (A1), tontelegrafi (A2) och telefoniförbindelser i frekvensbandet 1,6-12 MHz.

PNW900

NAVTEX-mottagare

Apparaten tar emot storm- och navigationsvarningar, rapporter om isläge och annan säkerhetsinformation, för sjöfarande, sk MSI, Maritime Safety Information

Decca DA100

DECCA-mottagare

DECCA var ett system för navigation för sjö- och luftfart som var baserat på radiofyrar. Systemet var i Sverige i drift fram till 1 jan 2000 då det avvecklades.