Radiomuseet på Gålö  

Svensk militär radio

I museets samlingar finns det olika typer av kommunikationsmateriel som använts inom det svenska försvaret. Det är inte bara radiomateriel utan även signallampor, telefoner och annat som säkert många känner igen sedan värnpliktstiden.

Vi har också en fin samling med "grön radio" som även den använts inom marinen och kustförsvaret.

En del av den materiel som finns utställd tillhör enskilda medlemmar och en del tillhör föreningen och visar ett urval av typiska apparater som använts både ombord och till lands.


Från museet använder vi anropssignalen SKØMTB vid radiotrafik på amatörbanden.

Dokumentation och fotografering pågår hela tiden och bilder och text uppdateras vartefter.
Ha därför överseende med att allt inte är riktigt klart ännu och att bilder kan saknas.

Klicka på bilderna...

3 W UK-station M/39
Svensk UK-radio från AGA

Tredelad UK-station för bandet 50-60 Mhz. Apparaten finns utställd i museet och i fullt fungerande skick i radiorummet. Den finns även monterad i T26.

5W Uk-station SCR522
Radio från amerikanska Bendix

Ursprungligen tillverkad för Amerikanska flygvapnet som kom hit vid inköp av begagnade flygplan.


15 W KV-station m/39
Kortvågsradio från Svenska Radioaktiebolaget

Bärbar radiostation för kortvågsbandet 1,5 - 6 MHz. Stationen var avsedd för telegrafi och telefoni och sändaren hade en uteffekt av ca 15 watt.

3 W FMUk m/54 (Ra 12x)
Svensk bärbar UK-radio

En Svensk bärbar UK-radio avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet.

3 W FMUk Ra 145/146
Amerikansk radio från 60-tal

Populär station med frekvenssyntes och tonstyrd brusspärr för frekvensbandet 30-80 MHz i två band.

Bärbar radiostation Ra 200
Svenskbyggd radio för KV

Kortvågsradio i fyra delar för 2-8 MHz med telegrafi och telefoni.

40 W Uk Ra 422
Amerikansk Uk-radio

Radion användes allmänt inom försvaret. Den har många inställbara kanaler och hög uteffekt.

10 W Uk Ra 800
Svensk Uk-radio

Uk-radio med stort antal kanaler direkt inställbara som kan trafikera både med AM och FM.

Klicka på bilderna...
Leif trimmar
Leif trimmar