Väder på Gålö: Mulet, temp. 20.1 grader, vind från SSE 2.1 (4.4) m/s, avtagande, lufttryck 1013.2 hPa, fallande

Radiomuseet på Gålö  

Några av våra apparater som vi vsar i museet

Svensk militär radio

I museets samlingar finns det olika typer av kommunikationsmateriel som använts inom det svenska försvaret. Det är inte bara radiomateriel utan även signallampor, telefoner och annat som säkert många känner igen sedan värnpliktstiden.

Vi har också en fin samling med "grön radio" som även den använts inom marinen och kustförsvaret.

En del av den materiel som finns utställd tillhör enskilda medlemmar och en del tillhör föreningen och visar ett urval av typiska apparater som använts både ombord och till lands.


Från museet använder vi anropssignalen SKØMTB vid radiotrafik på amatörbanden.
Vår kopia av Spicahytten

Radiohytten på Spica

För att visa hur det kunde se ut i radiohytten ombord på våra örlogsfartyg har vi byggt en kopia av radiohytten ombord på Spica som ligger i södra hamnen här på Gålö.

På bilden nedan ser du främst radiostationerna Ra 722/844 för kortvåg som är svenskbyggda av Standard Radio och Telefon.

Det finns också en manöverenhet för antennanpassaren och en s.k. Panoramatillsats och anpassningsenhet för att driva en skrivare, sk radiotelex, för att överföra textmeddelanden över kortvågsradio.

På väggen rakt fram sitter också en Ra 121 för 40-48 MHz, byggd på 50-talet av Svenska Radio Ab, SRA.

Spicahytten
Dokumentation och fotografering pågår hela tiden och bilder och text uppdateras vartefter.
Ha därför överseende med att allt inte är riktigt klart ännu och att bilder kan saknas.

Klicka på bilderna...
3 W UK-station m/39

3 W UK-station M/39
Svensk UK-radio från AGA

Tredelad UK-station för bandet 50-60 Mhz. Apparaten finns utställd i museet och i fullt fungerande skick i radiorummet. Den finns även monterad i T26.

5 W UK-station SCR522

5W Uk-station SCR522
Radio från amerikanska Bendix

Ursprungligen tillverkad för Amerikanska flygvapnet som kom hit vid inköp av begagnade flygplan.


15 W KV-station m/39

15 W KV-station m/39
Kortvågsradio från Svenska Radioaktiebolaget

Bärbar radiostation för kortvågsbandet 1,5 - 6 MHz. Stationen var avsedd för telegrafi och telefoni och sändaren hade en uteffekt av ca 15 watt.

3 W FM UK-radio m/54

3 W FMUk m/54 (Ra 12x)
Svensk bärbar UK-radio

En Svensk bärbar UK-radio avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet.

Välkända Ra 145/146

3 W FMUk Ra 145/146
Amerikansk radio från 60-tal

Populär station med frekvenssyntes och tonstyrd brusspärr för frekvensbandet 30-80 MHz i två band.

Radiostation Ra 200

Bärbar radiostation Ra 200
Svenskbyggd radio för KV

Kortvågsradio i fyra delar för 2-8 MHz med telegrafi och telefoni.

40 W UK-station Ra 422

40 W Uk Ra 422
Amerikansk Uk-radio

Radion användes allmänt inom försvaret. Den har många inställbara kanaler och hög uteffekt.

10 W fartygsstation Ra 800

10 W Uk Ra 800
Svensk Uk-radio

Uk-radio med stort antal kanaler direkt inställbara som kan trafikera både med AM och FM.

Klicka på bilderna...
Leif trimmar
Leif trimmar
Eltavla
Sändarkärra 302
Ingen bild ännu
Ingen bild ännu