3 W UK-station M/39
Tillverkad av AGA 1939

3 W UK-station M/39

Stationen består av tre delar och anskaffades 1939 från AGA som ersättning för äldre typer av UK-stationer.
Stationen visas dels i glasmontern i utställningshallen och den finns även i operatörsrummet där den är helt operativ.
Den finns även installerad på T26 vilket visas på bilderna här bredvid.

Snabbfakta

  • 3 W uteffekt, 50-60 MHz
  • Tontelegrafi och telefoni
  • 3 delad station
  • Utvecklad i slutet av 30-talet

3 W UK-station M/39

Stationen är avsedd för tontelegrafi och telefoni och mottagaren har fem fast inställbara frekvenser i bandet 50-60 MHz. På sändaren kan man snabbvälja tre av dessa fem förinställda frekvenser. Sändarens uteffekt är ca 5 W.

Stationen består av tre delar, en sändare, en mottagare och en strömförsörjningsdel och alla finns visade i museet. En komplett station med sina tre delar i fungerande skick visas i radiorummet.

Apparatens tre delar monterades ofta i en metallåda där de tre delarna kan svängas ut för underhåll och frekvensbyte. Stationen finns också installerad ombord på T26.

Radion utvecklades av AGA i slutet av 30-talet för att tillsammans med ett antal andra apparater ersätta äldre UK-stationer som blivit omoderna. Flera olika radiostationer utvecklades under den tiden av AGA och Svenska Radio Aktiebolaget SRA då behovet i samband med krigsutbrottet ökat kraftigt.

Bland större apparater fanns AGA:s 200 W KV-LV-sändare m/41 och SRA:s 800 W KV-LV-sändare m/43. För bruk i fält och på mindre fartyg utvecklades bl.a 15 W KV-station m/39. För att ersätta äldre apparater tillkom 25 W UK-station m/39 från SRA och 3 W UK-station m/39 från AGA, vars sändare och mottagare också visas i museet, återställd till fungerade skick.

Klicka på bilderna...