3 W FMUk Ra 140
Svensk Uk-radio avsedd för telefoni

3 W FMUk Ra 140

Radiostation 140 var en Uk-radio som tillverkades av Svenska Radio Aktiebolaget.
Stationen är har samma typ av tonstyrd brusspärr som Ra 145/146 och Ra 421/422 och kan därför samtrafikera med dessa. Stationen är bärbar, uppbyggd med frekvenssyntes och tre förinställda kanaler.

Snabbfakta

 • Uteffekt: 10 mW - 2,5 W i tre effektsteg
 • Frekvensområde 30-80 MHz
 • Telefoni med FM
 • Halvledarbestyckad förutom slutöret i sändaren
 • Vikt 11 kg komplett med tillbehör och omformare

3 W FMUk Ra 140

Radiostation 140 tillverkades av Svenska Radio Aktiebolaget, SRA. SRA fick under 50-talet uppdraget att ta fram en Uk-radio som skulle ersätta Ra 100 som främst användes inom infanteriet. Kraven var dock så högt satta att SRA hade svårt att konstrulera stationen och arbetet kom att dra ut på tiden ordentligt. Några av kraven var att stationen skulle vara liten och lätt och ha tre förinställda kanaler som kunde snabbväljas. Utvecklingen tog så lång tid att en annan amerikansk radioapparat, AN/PRC 10 (Ra 105), upphandlades under tiden som komplement till Ra 100.

Ra 105 var mindre och lättare genom användning av subminiatyrrör och moduler. Ra 105 blev sn atandardradio inom NATO och den är därför mycket spridd i många länder.

Med tiden blev Ra 140 klar men trots de högt ställda kraven hade den brister som gorde att den inte var populär ute på förbanden. Den innehåller bl.a mycket finmekanik för frekvensinställningen vilket gjorde att den lätt krånglade och var svår att reparera i fält trots modulerna.

Eftersom utvecklingen hade dragit ut på tiden hade även Radiostation 145 anskaffats till infanteriet under tiden och Ra 140 blev därför onödig där. Den fick istället bli en jägarstation.

Frekvensinställningen görs med ett litet specialverktyg som även används för att ställa in brusspärren. Den lilla specialnyckeln var en lika vital del för signalisten som slutstycket i vapnet var för soldaten. Eftersom den hade en tendens att försvinna så finns det en som är fäst i tillbehörsväskan med ett snöre vilket syns på en av bilderna i bildspelet ovan.

Radion har ett frekvenssyntesystem som ger 960 kanaler med hög noggrannhet i frekvensbandet 30-80 MHz. Den har tre effektlägen:
 • Effektläge 1 - 0,01 W
 • Effektläge 2 - 0,7 W
 • Effektläge 3 - 2,5 W
Stationen är helt halvledarbestyckad så när som på slutröret i sändaren. Den strömförsörjs med batterier/ackumulatorer eller en omformare. För batterierna används batterilåda 301, samma som för Ra 145/146.

Vikt:
 • Sändtagare 2,5 kg
 • Fästplatta med omformare 1,2 kg
 • Batterilåda 2,3 kg
 • Packficka med tillbehör 1,4 kg


Klicka på bilderna...