40 W Uk Ra 421
Amerikansk Uk-radio avsedd för telefoni

40 W Uk Ra 421

Radiostation 421 var en Uk-radio som köptes från USA där den kallades RT-246.
Stationen var främst avsedd att användas i stridsfordon och på staber för kommunikation med fältförbanden.
När den köptes in till det svenska försvaret kom stationen att betecknas Ra 421.

Snabbfakta

  • Uteffekt: 1-3 W lågeffekt och 40 W högeffekt
  • Frekvensområde 30-76 MHz
  • Telefoni med FM
  • Bärvågs- eller tonstyrd brusspärr
  • Vikt 27 kg

40 W Uk Ra 421

Ra 421 var en Uk-station som anskaffades från USA främst för användning i den svenska armén. Stationen användes vanligen fordonsmonterad och den är till större delen halvledarbestyckad. den har två st rör i sändaren och tre i mottagaren.
Radion hade hos tillverkaren beteckningen RT-246 och ingick i den serie av radiostationer som kallades VRC-12. Denna började utvecklas i början av 1960-talet och omfattade bl.a modellerna Ra 421 och Ra 422. Utöver dessa kom 1961 PRC-25 som när den köptes in till Sverige kallades Ra 145.

Modellerna var försedda med frekvenssyntes, dvs kanalvalen styrdes inte av kanalkristaller utan kanalerna skapades på elektronisk väg med bara några få kristaller. Detta ger en mycket stor frekvensnoggrannhet och förenklar intrimningen.
Inom marinen användes den som fast monterad i anläggningar. Ra 421 är snarlik Ra 422 men den kan fjärrmanövreras vilket inte 422:an kan.
Till båda stationerna kan utrustning för talkryptering anslutas.


Vid användning i radiofordon användes oftast Antenn 537. Den består av ett tvådelat antennspröt, antennanpassare, antennfäste och blir monterad ca 3 meter lång. Ett fällbart fäste finns också till antennen.

Radiotypen Ra 42, dvs 421 och 422, har frekvensområdet 30-80 MHz uppdelat på två band och kanalsteget är 50 kHz.
Den används för talkommunikation med FM och kan också användas för krypterad telefoni.
Den har 920 kanaler och på Ra 421 kan 10 kanaler förinställas.
Tack vare att stationen har både bärvågsstyrd- och tonstyrd brusspärr kan den användas tillsammans med flera andra militära stationer t.ex Ra 145/146.

Uteffekten är 1-3 W i lågeffektsläge och 40 W i högeffektsläge. Det ger en räckvidd om ca 30 km eller mer om högantenn används.
Stationen strömförsörjs med 25,5 V likspänning.
Ra 421 väger ca 27 kg.
Stationen gallras successivt ut under början av 2000-talet.

Klicka på bilderna...