NAVTEX-mottagare PNW900
Tillverkad av Standard Radio marine AB mitten av 90-talet

NAVTEX-mottagare PNW900

Mottagaren tar emot textmeddelanden i klartext som skrivs ut på en remsa för att inte riskera att dom försvinner om det kommer många efter varandra.
Apparaten kan ställas in för att bara ta emot vissa sändarstationer beroende på var fartyget befinner sig.


Snabbfakta

  • Frekvensområde 495 kHz och 518 kHz
  • Trafikslag FSK, 100 baud
  • Modern konstruktion med IC-kretsar och halvledare

Mottagare för NAVTEX-meddelanden (MSI)

Under senare delen av 1970-talet tillkom lättnader som innebar att fartyget kunde få dispens från kravet att ha telegrafist ombord. På den tiden var det annars ett krav att fartyg över 1600 BRT skulle ha telegrafist ombord för att säkerställa att kommunikationen sköttes på ett säkert sätt.
Nu kom det istället en möjlighet att slippa det så länge fartyget inte färdades mer än 20 sjömil från land. Ett annat krav var också att det installerades nya moderna utrustningar på bryggan och att bryggbefälen hade ett utökat radiocertifikat för att de skulle kunna använda den nya utrustningen som skulle ersätta telegrafisterna.
De nya reglerna var inte populära hos telegrafisterna men desto mer uppskattade bland rederierna som kunde spara in på personal.
De nya utrustningarna gav möjlighet att skicka radiotelex via det sk MARITEX-systemet och att skicka telex och ringa telefonsamtal via den engelska satellitoperatören INMARSAT. Det gjorde att telegrafistkåren började ana att slutet närmade sig och att de snart skulle vara överflödiga.

Andra utrustningar som togs fram när det inte längre krävdes speciellt utbildad personal för kommunikationen var NAVTEX, ett system som automatiskt tar emot meddelanden av säkerhetskaraktär som skickas från landstationer över hela världen.
Utrustningen har tagits fram av svenska tekniker och den är liten och lätt att använda och placeras normalt på bryggan. De skriver oftast ut mottagna meddelanden på en remsa och den kräver därför inte någon speciell instruktion för att använda.
Den första utrustningen som togs fram av Standard Radio marine AB kom att kallas PNW01 och den följdes senare av PNW20 och PNW900.

NAVTEX sänder internationella meddelanden på 518 kHz men i en del länder förekommer nationella sändningar på 495 kHz. Vissa sändningar av NAVTEX sker även på HF på frekvensen 4209,5 kHz.

Runt kusterna finns ett antal sändare som sänder med relativt höga effekter och varje sändare har en tidlucka om tio minuter där den får sända sina meddelanden. Därefter startar nästa sändare osv och schemat upprepas efter fyra timmar. Varje sändare har en ID-kod som gör att man kan välja vilka sändare man vill ta emot meddelanden från. Räckvidden är normalt mycket lång och under dygnets mörka timmar kan man här på Gålö höra sändare i NordNorge, i England och i Holland, i gynnsamma fall även på Island och Irland.

NAVTEX används av alla lite större fartyg, såväl civila som militära, och är ett krav på sk SOLAS-fartyg. och systemet är fortfarande i drift över hela världen.

På vår mottagare i muséet kan du se de senaste varningarna som tagits emot.

Klicka på bilderna...