0,3 W FMUk Ra 100
Amerikansk Uk-radio avsedd för telefoni

0,3 W FMUk Ra 100

Radiostation 100 var en Uk-radio som köptes efter krigsslutet i Tyskland. Under åren 1948-1950 köptes runt 3000 apparater som renoverades vid Signalverkstäderna i Sundbyberg innan de levererades till förband.

Snabbfakta

  • Uteffekt: 0,3 W
  • Frekvensområde 41 kanaler i 40-48 MHz
  • Telefoni med FM
  • Strömkälla: Batterier, 90V, 60V och 4,5 V
  • Vikt 14,1 kg

0,3 W FMUk Ra 100

Ra 100 togs fram under andra världskriget av det amerikanska företaget Galvin Manufacturing Company i Chicago, ett företag som senare kom att bli Motorola Inc. Radion tillverkades främst till U.S Army Signal Corps och en försöksmodell stod klar 1942 och serieproduktionen kom igång strax därefter.
Radion var den första radiostation som kunde användas under förflyttning till fots när den bars av signalisten.

Mycket i konstruktionen representerade nytänk, bl.a användes frekvensbandet 40-48 MHz som hade förhållandevis bra räckvidd ute i terrängen. Man använde också frekvensmodulering, FM, vilket gjorde att radion upplevdes som mindre känslig för störningar. Den blygsamma uteffekten gjorde dock att den ändå hade förhållandevis kort räckvidd ute i fält.
Stationen var vanlig inom NATO och förekommer i många länder, bl.a i England under beteckningen WS31, Wireless Set #31, och i USA kallades den BC-1000/SCR-300.

Till Sverige kom stationen genom att Armeförvaltningen efter krigets slut köpte in ett större antal stationer från de amerikanska överskottslager som fanns i Europa. Innan stationerna släpptes ut på förband modifierades de vid Signalverkstäderna i Sundbyberg utanför Stockholm. De fick bl.a svensk text på frontpanelen och efter modifieringen blev stationen en Radiostation 100, Ra 100.

Ra 100 är rörbestyckad och har totalt 18 rör och den drivs av ett batteri som tillverkades av det svenska Jungnerbolaget och som innehöll alla spänningarna som stationen krävde, 60, 90 och 4,5 volt.

Klicka på bilderna...