15 W KV-station M/39
Tillverkad av AGA 1939

15 W KV-station M/39

Stationen består av tre delar och anskaffades 1939 från AGA som ersättning för äldre typer av UK-stationer.
Stationen visas dels i glasmontern i utställningshallen och den finns även i operatörsrummet där den är helt operativ.
Den finns även installerad på T26 vilket visas på bilderna här bredvid.

Snabbfakta

  • 15 W uteffekt, 2,5-6 MHz
  • Telegrafi och telefoni
  • 3 delad station
  • Utvecklad i slutet av 30-talet

15 W KV-station m/39

Stationen är helt rörbestyckad och avsedd för telegrafi och telefoni. Sändarens uteffekt är ca 15 W vid telegrafi och ca 8 W vid telefoni. Frekvensområdet är kortvåg mellan 2,5-6 MHz.
Stationen kan delas upp i tre bördor för transport: Apparatlådan, Batterilådan och Trampgeneratorn.

Apparatlådan innehåller sändare och mottagare.
Batterilådan innehåller batterier och bl.a en handmikrotelefon, en strupmikrofon, hörtelefoner och telegrafinyckeln.
Lådan innehåller både glödströms- och anodbatterier.
Trampgeneratorn används för att strömförsörja stationen. När stationen packas placeras både antennen och masterna på trampgeneratorns stativ. Antennen består av en 9 meter lång antennlina mellan två master och 2 stycken 6 meter långa motviktslinor.

Klicka på bilderna...