Mottagare BRT400
Tillverkad av General Electric i slutet av 50-talet

Mottagare BRT400

Mottagaren tillverkades av General Electric Company i England redan 1947 och den är helt rörbestyckad. Den är avsedd att vara en generell kommunikationsmpottagare med goda prestanda och ett, för den tiden, brett frekvensområde. Mottagren har mycket fina prestanda och bra filteregenskaper genom att kristallfilter används vilket gav mottagning i toppklass.

Snabbfakta

 • Klarar 150 kHz-350 kHz och 550 kHz-33 MHz i sex steg
 • Mycket noggrann inställningsmekanik
 • Mycket hög känslighet
 • Först tillverkad i England 1947

Mottagare BRT400

Kommunikationsmottagare för kortvåg med mycket fina prestanda. Den har flera frekvensband som kan ställas in och eftersom flera frekvensskalor finns markeras den skala som är aktuell genom att den lyser.
Mottagaren kan ställas in för mottagning på följande frekvensband:

 • 150-350 kHz
 • 550-1400 kHz
 • 1400-3500 kHz
 • 3500-9500 kHz
 • 9500-21000 kHz
 • 21000-33000 kHz
Mottagaren har mycket hög känslighet på alla frekvensband.
Mellanfrekvensen är 455 kHz och mottagaren har kristallfilter som medger sex valbara bandbredder:
 • 0,5 kHz
 • 1.0 kHz
 • 2.0 kHz
 • 5,5 kHz
 • 9,0 kHz
 • 13 kHz
På frontpanelen finns många kontroller som medger många inställningar. Man kan bl.a reglera frekvens, antennanpassning, LF-förstärkning, MF-förstärkning, HF-förstärkning, selektivitet, kristallfiltren, tal/musikomkopplare, BFO, störningsbegränsning och mycket annat.
Den är stor men imponerande och väger komplett 35 kg.
Apparaten finns i utförande för placering på bord och för montering i 19" rack.

Mottagaren har används både ombord och i bl.a kustradiostationer för avlyssning av de maritima frekvenserna.


Klicka på bilderna...