Fartygen på Gålöbasen

T26

Motortorpedbåt

T26 levererades från Kockums 1942 och var i aktiv tjänst inom Flottan fram till mitten av 60-talet. Därefter utnyttjades hon som målbogserare av flygvapnet fram till 1985.

Läs mer om T26

T38

Motortorpedbåt

T38 levererades från Kockums 1951 och var i aktiv tjänst inom Flottan med stationering på Gålö fram till 1956. T38 låg upplagd i Karlskrona i 22 år för att 1978 överföras som utställningsobjekt vid Malmö Teknik- och Sjöfartsmuseum.

Läs mer om T38

T46

Motortorpedbåt

T46 levererades från Kockums 1957 och var i aktiv tjänst inom Flottan med stationering på Gålö fram till 1975. På slutet av 1980-talet togs båten i drift av ett antal entusiaster med H.M.K Carl XVI Gustaf i spetsen.

Läs mer om T46

T56

Motortorpedbåt

T56 byggdes 1957 på Stockholms Örlogsvarv på Djurgården som var underleverantör åt Kockums i Malmö. Till skillnad från tidigare versioner av MTB konstruerades den sista serien T42-T56 med V-botten för att få bättre prestanda i grov sjö.

Läs mer om T56

V150 Jägaren

Vedettbåt

P150 byggdes ursprungligen på Bergen Mekaniske Verkstad och sjösattes i juni 1972. Hon byggdes om till Vedettbåt på Örlogsvarvet i Karlskrona och fick då namnet Jägaren och beteckningen V150.

Läs mer om V150

T121 Spica

Motortorpedbåt

T121 Spica konstruerades och byggdes med en tysk ritning som grund av Götaverken AB och levererades 1966. Efter brittisk förebild utrustades Spica med gasturbinmotorer som gav hög prestanda. Spica tjänstgjorde fram till 1987.

Läs mer om T121 Spica

T142 (R142) Ystad

Robotbåt

HMS Ystad, från början T142, är en torpedbåt av Norrköpingsklassen som sjösattes 1976. Ombyggnaden till robotbåt skedde 1982-1984 och då ändrades beteckningen till R142.

Läs mer om T142 Ystad

M20

Minsvepare

M20 byggdes 1941 på Neglingevarvet i Saltsjöbaden. Hon byggdes av trä vilket gav fördelar vid röjning av magnetkänsliga minor. Många var skeptiska till att bygga krigsfartyg av trä men man resonerade som att blir det krig så blir dom inte så långlivade ändå, oavsett material.

Läs mer om M20

Triton

Beställningsbyggd mahognybåt

Triton byggdes på beställning av den framstående mariningenjören Curt Borgenstam.
Triton kom att bli provbåt vid utprovning av skrovformen för kommande Motortorpedbåtar i T42-serien.

Läs mer om Triton