8 W KV-station Ra200
Tillverkad av Standard Radio i slutet av 50-talet

8 W KV-station Ra200

Radiostation 200 (Ra200) är en KV-station för telegrafi och telefoni. Stationen är tillverkad av Standard Radio i slutet av 50-talet. Stationen är uppbyggd i flera delar som kan transporteras var för sig. Stationen är bärbar och kan monteras i fordon.
Stationen kan drivas av ackumulatorer, med en vev- eller trampbar generator och med nätspänning via ett nätaggregat.


Snabbfakta

  • 0,5 / 8 W uteffekt, 2-8 MHz
  • Telegrafi och telefoni
  • 3-4 delad station
  • Utvecklad i mitten av 50-talet

10 W KV-station Ra200

Stationen är funktionsmässigt uppdelad i fyra delar och dessa kan tas isär och transporteras var för sig. Stationen är huvudsakligen rörbestyckad och innehåller 21 radiorör och tre transistorer. De senare används för spänningsomvandling av anodspänningen. Totalt tillverkades ca 2500 enheter och radion är numera ersatt av modernare apparater.

Överst monteras Antennenheten som innehåller anpassningstransformator, variometer, mätdel och en konstantenn. Anpassningstransformatorn anpassar sändarens utgång till antennens impedans.Transformatorn varvtalsförhållande kan ändras för att anpassa olika antenntyper.
Uppe på antennenheten finns ett antennfäste där en march- eller normalantenn kan fästas. Andra typer av antenner kan anslutas med en propp från sidan av antennfästet.

Under antennenheten monteras sändaren som är helt rörbestyckad och har fyra frekvensområden mellan 2-8 MHz. Den strömförsörjs från mottagaren och kan därför inte användas fristående.
Sändaren kan användas i lågeffekt, ca 0,5 W uteffekt och då är sluteget frånkopplat och därför räcker ackumulatorerna som strömförsörjning. Vid sändning med hög effekt, 8 W uteffekt,krävs dock att generatorn eller yttre strömförsörjning är inkopplad. Överst på sändareneheten kan även en telegrafinyckel monteras.

Under sändaren monteras mottagaren som även den är rörbestyckad och täcker frekvensområdet 2-8 MHz i sex steg. Mottagaren får sin tröm från en 7,2 volts ackumulatorlåda. Rörens glödspänning tas direkt från ackumulatorerna men anod och gallerförspänning tas från en inbyggd transistoriserad omformare.

Underst monteras strömförsörjrning eller ackumulatorlåda.
För strömförsörjningen kan också en generator användas. Generatorn kan vevas för hand eller trampas och den brukar i "folkmun" kallas för "grisen". På enheten finns en graderad mätare med ett rött streck och man ska hålla nålen på det röda strecket för att få rätt fart på generatorn.

En del problem med användningen av Ra200 rapporterades in och 1964 beslöts att samtliga Ra200 skulle renoveras och modifieras. Arbetet kom dock inte igång förrän runt 1968 och det utfördes av Telub i Växjö. De modifierade apparaterna försågs då med en klisterlapp med upplysning om att de var modifierade eftersom de bara kunde användas tillsammans med en likaledes modifierad sändare resp mottagare.

Klicka på bilderna...