3 W FMUk Ra 145/146
Amerikansk Uk-radio avsedd för telefoni

3 W FMUk Ra 145/146

Radiostation 145 var en Uk-radio som köptes från USA där den kallades PRC-25.
Stationen är av liknande typ som Ra 42 (421/422) och kan samtrafikera med dessa. Stationen är bärbar, uppbyggd av moduler och mycket driftsäker. Den går att fordonsmontera med en hållare.

Snabbfakta

  • Uteffekt: 1,5-4 W
  • Frekvensområde 30-80 MHz i två delband
  • Telefoni med FM
  • Bärvågs- eller tonstyrd brusspärr
  • Vikt 12 kg

3 W FMUk Ra 145/146

Ra 145 var en Uk-station som anskaffades från USA för användning i marinen och armén.
Stationen är bärbar men kan fordonsmonteras med en kassett som också kan innehålla en strömförsörjningsenhet. Den har använts både bärbar och fast monterad i fordon och anläggningar.
Stationen är uppbyggd av moduler och mycket driftsäker. Den är halvledarbestyckad men innehåller ett slutrör av typen 2DF4 i sändarens slutsteg.
Av den anledningen användes två av batterierna i batterilådan för glödströmmen.

Ra 145 har 50 kHz kanalseparation och kan bara samtrafikera med äldre stationer med samma kanaldelning. Den nyare Ra 146 har valbar kanaldelning så man kan välja mellan 25 kHz eller 50 kHz.

Ra 146

En liknande radio som PRC-25 (Ra 145) tillverkades också av samma amerikanska företag. Den var modernare och helt halvledarbetstyckad och kallades PRC-77. Det svenska försvaret köpte in den modernare stationen men begärde att få den vidareutvecklad enligt svenska krav och tillverkningen skedde av det Israeliska företaget Tadiran. Vid leveransen till försvaret betecknades radion Ra 146. De två stationerna är nästan identiska till utseendet så när som på en kontakt på fronten märkt "X-mode" som används för att ansluta en extern kodningsutrustning (krypto). Även tillbehören är lika men eftersom radion är helt transistoriserad behövs inte alla batterierna i batterilåda 303 utan två batterier, som användes för glödströmmen, kan utelämnas när lådan används för Ra 146.

Båda apparaterna har frekvensområdet 30-80 MHz uppdelat på två delband. Uteffekten är 1,5 W och stationerna används för talkommunikation med FM.Klicka på bilderna...