10 W Uk Ra 800
Tillverkad av Philips i Stockholm i mitten av 60-talet

10 W Uk Ra 800

Radiostation 800 (Ra 800) är den mest avancerade i en serie apparater som tillverkades av Philips på 60-talet. Den hade först 1200 kanaler men modifierades senare till 2400 kanaler. Ra 805och Ra 806 är betydligt enklare och har bara ett par kanaler som kan väljas.

Snabbfakta

  • AM minst 10 W, FM minst 20 W
  • Frekvensområde 100-160 MHz
  • Telegrafi och telefoni, även data med tillsatsutrustning
  • Vikt sändare och mottagare ca 25 kg styck
  • Räckvidd upp mot 40 km

10 W Uk Ra 800

Efter en strid mellan marinstaben och marinförvaltningen om betydelsen av att kunna använda amplitudmodulation, AM, bestämdes till slut att stationen skulle utvecklas på sådant sätt att både AM och FM skulle få bästa möjliga tekniska lösning och ingen av dem skulle missgynnas. Planen var från början att utveckla även en enklare version, Ra 801, men av främst ekonomiska skäl ströks den under utvecklingen.
Däremot togs ett par andra mycket enkla versioner fram, Ra 805 och Ra 806 som bara kunde använda två kanaler i frekvensområdet 125-160 MHz. Ra 805 var en AM-station medan Ra 806 var en FM-station.
Ra 800, 805 och 806 var bestyckade med både elektronrör och halvledare.

Stationen täcker stt stort frekvensområde med fasta kanaler, först 1200 kanaler med 50 kHz kanaldelning som senare modifierades till 25 kHz för att ge 2400 kanaler direkt valbara. Senare vidareutvecklades radion med en speciell fjärrmanöverutrustning för att ge bättre användbarhet för landbaserade förband.

Ra 800 var avsedd för både flottan och kustartilleriet för stridsledning och allmän kommunikation och installerades i första hand på mer kvalificerade fartyg, rörliga förband och fasta anläggningar.

Stationen består av sändare, mottagare, manöverutrustning, antenn och installationsmaterial.

Sändaren och mottagaren var inbyggda i varsin gjuten låda med kraftiga kylflänsar och rejäla tätningar, en specialkonstruerad front med anslutningskontakter och lådan hade en speciell fuktabsorbator för att undvika fuktutfällning vid temperaturväxlingar.

Senare utrustades stationen med en omformare för drift på 12 och 24 volt likström.

Olika antenner kunde användas bl.a en sprötantenn eller en antenn på mast vid fast installation. Räckvidden varierade med terräng och antenninstallation men uppgick till ca 40 km.

Totalt levererades 823 stationer av Ra 800 för totalt ca 25 miljoner kronor vilket var en mycket stor summa på den tiden. Ra 800 började avvecklas under 1990-talet.

Ra 810

Under 1970-talet påbörjades efter en del administrativa problem och diskussioner med möjliga tillverkare om hur specifikationer skulle tolkas, utvecklingen av en efterföljare till Ra 800 som kom att kallas Ra 810. Till skillnad från föregångarna i Ra 80-serien så var 810:an helt halvledarbestyckad, för övrigt den första inom svenska marinen.
Ra 810 hade uppbyggnad mekaniskt och samma gränssnitt mot kringutrustningen så de befintliga trafikboxar mm kunde utnyttjas.
810:an frekvensområde sträckte sig dock bara mellan 39-57 MHz och den var avsedd främst för kustartilleriets landförband som reserv för trådförbindelser. Stationen tillverkades även den av Philips i Järfälla utanför Stockholm och kostade ca 15.000 kr per station. En speciell riktantenn konstruerades och tillverkades av Allgon i Åkersberga.

Klicka på bilderna...