3 W FMUk Ra 120/121/122
En Svensk bärbar UK-radio för telefoni från 50-talet.

3 W FMUk Ra 121

Radiostation 121 är en bärbar radio för telefoni. Radion kan även fordonsmonteras och kan då strömförsröjas med 12 eller 24 volt via en omformare m/102.
När stationen ska bäras monteras apparatenheten, med sändare, mottagare och omformare, ovanpå ackumulatorlådan som strömförsörjer stationen.

Snabbfakta

  • Uteffekt: 0,6 W resp 3 W
  • Frekvensområde 47-57 MHz
  • Telefoni, simplex
  • Räckvidd upp mot 15 km med högantenn

3 W FMUk Ra 121

Ra 121 är tillverkad under 50-talet av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA).
Den är avsedd för telefoni med Frekvensmodulation och har två effektlägen: EFF 1 ca 0,6 W och EFF 2 ca 3 W.
Den kan ställas in på frekvenser mellan 47 ,0 - 57,0 MHz, vilka kallas kanal 0-100 då stationen har ett kanalavstånd om 100 kHz.
Stationen kan användas för samtrafik med bl.a Ra 100 men bara på ett begränsat antal kanaler och då används de kanalnummer som är rödmarkerade.
Ra 121 drivs med 7,2 V antingen från en omformare eller från en ackumulatorlåda.
Till radion finns tre olika antenner, en marschantenn 1,25 m, en normalantenn 3,25 m och en högantenn. Räckvidden var med marschantenn ca 5 km och med normalantennen ca 12 km.
När Ra 121 var packad för att bäras vägde "börda I" 22 kg varav ackumulatorlådan stod för 9 kg. "Börda II" som innehöll extra ackumulatorer vägde knappa 20 kg.

Ra 120 och 122 hade samma utseende och tekniska data. Skillnaden var hur de kalibrerades eftersom Ra 121 hade en ratt avsedd för det medan det på 120 och 122 var antennomkopplaren som användes för detta.

Klicka på bilderna...