T26 Motortorpedbåt från 1942

T26Kortfakta

  • Längd över allt: 20 m
  • Största bredd: 5 m
  • Deplacement: 27 ton
  • Bestyckning: 2 st 53 cm torpedtuber och en 40 mm Automatkanon
  • Motorer: 2 Isotta Fraschini, 18 cyl/st, 57 liter, 1500 hk/st
  • Fart: 50 knop
  • Besättning: 11 man

Anropssignal vid trafik på amatörbanden: 8S8MTB

T26 levererades från Kockums 1942 och var i aktiv tjänst i Kustflottan fram till mitten av 60-talet. T26 var den första motortorpedbåten som utrustades med radar vilket medförde att fartyget blev mer användbart i mörker och dålig sikt. Därför kom T26 att få ett mycket högre gångtidsuttag än många andra fartyg av liknande slag.

Motorerna är ursprungligen italienska flygmotorer som drevs på flygbensin. T26 kom från mitten av 60-talet och fram till 1985 att användas som målbogserare på Vättern för Flygvapnets räkning. I samband med detta byggdes hon om rejält.

1985 köptes T26 av Lennart Segerström och återställningen till ursprungligt skick påbörjades. Fartyget ägs idag och förvaltas av en stiftelse vid namn "Lennart Segerströms stiftelse, T26 ett levande museifartyg".

Läs mer om T26
Klicka på bilderna...
T26 under gång
T26 under gång
T26 under gång
Radiohytten på T26