V150 (P150) Vedettbåten Jägaren

V150 (P150)

Kortfakta

 • Längd över allt: 36,5 m
 • Största bredd: 6,2 m
 • Deplacement: 140 ton
 • Motorer: 2 st Cummins KTA 50-M om 1400 hk/st (ursprungligen 2 st MTU dieslar om 3600 hk/st)
 • Fart: 21 knop (ursprungligen 35 knop)
 • Besättning: 16 man, fyra officerare och 10-12 sjömän.
 • Radar: PN 610
 • Bestyckning:
 • 1 st 40 mm Bofors luftvärnskanon m/48
 • 2 ST KSP
 • Minor och sjunkbomber

Anropssignal vid trafik på amatörbanden: 8S8JAG

Jägaren tillverkades i Norge på Bergen Mekaniske Verkstad med de norska patrullbåtarna i Hauke-klassen som förebild. Fartyget skulle användas som prototyp för den kommande Hugin-klassens patrullbåtar.
Ursprungligen fanns det en 57 mm APJ 7101, en sjöartilleripjäs tillverkad av Bofors, monterad på backen strax framför brygghuset.
Jägaren fick vid leveransen till Marinen beteckningen P151. Det ändrades senare till P150 när de första fartygen av Hugin-klassen levererades som då kom att få beteckningarna P151-P166.

Senare byggdes Jägaren om till vedettbåt och fick då beteckningen V150. Efter att Jägaren byggts om till vedettbåt byttes de rejäla MTU dieslarna, på 3600 hk vardera, ut mot två Cummins-dieslar om 1400 hk var vilket reducerade farten rejält, från 35 till 21 knop. 2010 kom också 57 mm kanonen att ersättas av en 40 mm automatkanon, en kanon av modell m/48 som hade moderniserats med el-drift och en lägre kupol för att minska målytan på radar.

Fartyget är byggt med ett skrov av stål med en överbyggnad i en sandwich-konstruktion av glasfiber. Eftersom fartyget ska kunna verka till sjöss, dygnet runt i flera dygn, finns det sovutrymmen i överbyggnaden och under däck i förskeppet. Ett par kojplatser finns också akterut, vid byssan.

Den 7 april 2016 togs HMS Jägaren ur tjänst och avrustades och några månader senare överlämnades hon till Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, för att bevaras som museiskepp.
SMTS överlämnade slutligen Jägaren till Föreningen Svenska Patrullbåtar (FSvP) som sköter driften och håller henne sjögående.
Jägaren har idag sin hemmahamn på Gålö tillsammans med övriga fartyg i Veteranflottiljen.


Titta gärna på den här läckra filmen från Jägarens sista resor innan hon togs ur aktiv tjänst inom Försvarsmakten 2016 med bla fällning av sjunkbomber och skjutning mot luftmål med kanonen. Bättre än så här blir det inte!

En hyllning till HMS Jägaren from Calle Ekman on Vimeo.Klicka på bilderna...
Bryggans vänstra sida ombord på Jägaren V150
Bryggans högra sida ombord på Jägaren V150
Kanon och brygghus ombord på V150 Jägaren
V150 Jägaren

Jägaren V150 möter T26 och T46
Bryggan ombord på Jägaren V150
Sjunkbomber ombord på Jägaren V150
V15 Jägaren under gång på Mysingen