T142 (R142) Robotbåten Ystad

T142 (R142)

Kortfakta

  • Längd över allt: 43,6 m
  • Största bredd: 7,1 m
  • Deplacement: 240 ton
  • Bestyckning: 1 st 57 mm Bofors allmålspjäs, 2 st 53 cm trådstyrda torpeder 8 st sjömålsrobotar, minor, sjunkbomber
  • Motorer: 3 st Bristol-Siddeley gasturbiner om 4.250 hk/st
  • Fart: 40 knop
  • Besättning: 30 man, hälften befäl, hälften värnpliktiga
  • Radar: PN 610, PS 57, PE 57

Anropssignal vid trafik på amatörbanden: 8S8RBB

HMS Ystad är en torpedbåt av Norrköpingklass som sjösattes 1976. Hon byggdes om till robotbåt 1982-1984 och fick då beteckningen R142 och klassen kom nu att kallas Ystadklass. Hon ingick tillsammans med HMS Norrköping i 34. robotbåtsdivisionen fram till sommaren 2005.
Hösten 2006 övertogs fartyget av en ideell förening och i samband med det togs prefixet HMS bort och farygets namn blev bara R142 Ystad.
Ystads flyttades åter till tidigare hemmavatten utanför Srockholm och hemmahamn blev i fortsättningen Gålöbasen.Klicka på bilderna...
UK-stationer av typen Ra 813
Interiör från Stridsledningscentralen på Ystad
Manöverenhet för stridslednngssystemet MARIL ombord på Ystad
Radiostativet ombord på Robotbåten Ystad

Vänster radiostativ ombord på Robotbåten Ystad
NAVTEX-mottagare ombord på Ystad
Radiostativ och flyktkåpor i radiohytten på Ystad
Del av interntelefonen på Ystad