T38 En gång snabbast i världen

T38

Kortfakta

  • Längd över allt: 23 m
  • Största bredd: 5,5 m
  • Deplacement: 40 ton
  • Bestyckning: 3 st 53 cm rakbanetorpeder och sjunkbomber, en 40 mm Automatkanon och två dubbelkulsprutor m/36. Ett ställ med 57 mm lysraketer.
  • Motorer: 2 Isotta Fraschini 184C, 18 cyl/st, 57 liter, 1500 hk/st och 2 st Ford V8 om vardera 85 hk för lågfartsmanövrering
  • Fart: 50 knop
  • Besättning: 16 man

Anropssignal vid trafik på amatörbanden: 8S8MMK

T38 levererades från Kockums i Malmö 1951 och var i aktiv tjänst i Kustflottans 4. motortorpedsbåtsdivision med basering på Gålö. T38 tjänstgjorde där fram till 1956.
Vid ett fartprov utanför Karlskrona 1956 kom T38 upp i en fart av 51,6 knop vilket gjorde henne till ett av världens snabbaste krigsfartyg.

T38 låg under många år upplagd i Karlskrona och överfördes som utställningsobjekt till Malmö teknik- och Sjöfartsmuseum. Senare övertogs T38 av Marinmuseum i Karlskrona och restaurering till originalskick påbörjades.

T38 ägs i likhet med Ystad och M20 av Statens Maritima Museer men körs och underhålls av medlemmar ur föreningen T38 Vänner. Karlskrona är idag hemmahamn för T38.

Läs mer om T38
Klicka på bilderna...