5 W UK-station m/46 (Sändtagare 310)
Tillverkad av Bendix Radio Corp i början av 40-talet

5 W Uk-station m/46
(US: SCR522)
(Marinen:Sändtagare 310)

Stationen består av tre delar, en sändare och en mottagare som sitter i en yttre ram med kontrollmekanism i mitten. Denna består av en mekanisk lösning med stötstänger som stämmer av både sändare och mottagare.
Stationen kom hit i samband med köp av utländska flygplan, bl.a P51 Mustang och användes även av marinen.


Snabbfakta

  • 5-9 W uteffekt, 100-150 MHz
  • Telefoni
  • Sändare och mottagare moterade i gemensam ram
  • Utvecklad som flygradio början av 40-talet

5 W Uk-station SCR522

Stationen består av två halvor, en sändare BC625 och en mottagare BC-624 som monteras i en gemensam ram med en mekanisk styrenhet som med ett komplicerat stötstångssystem stämmer av både sändare och mottagare samtidigt.

Radion var till en början konstruerad som flygradio och följde med vid köpet av utländska flygplan, bl.a P51 Mustang som kom att kallas J26 resp S26 inom det svenska flygvapnet. Inom marinen kallades radion 5W UK-stn m/46 och senare Sändtagare 310 och kunde vid köpet från amerikanska flygvapnets överskottslager i Europa fås för det facila priset av 19.50 US dollar per station.

Med den taktiska utvecklingen av torpedbåtsvapnet under 50-talet, bl.a med införandet av torpedbåtar av Plejad-klassen, ställdes allt högre krav på radiosamband. SCR-522 hade bara fyra kanaler och därför monterades ofta flera apparater tillsammans för att ge tillgång till fler kanaler. Men med de moderna, relativt små, båtarna blev det ett problem då det inte fanns plats för fler än två-tre radiostationer. Det visade sig dock svårt att hitta en annan apparat med samma kvalitet som SCR-522 men med högre kapacitet. Radion användes fram till mitten av 60-talet när den ersattes av Ra 800, Ra 805 och Ra 806.


Stationen kan lätt demonteras i tre delar: mottagardelen (överst), sändardelen (nederst) och kontrolldelen (i mitten) som styr bland annat frekvensinställningen. En servomotor påverkar fyra stötstänger, en per kanal, och frekvensvred ställs in för varje av de fyra kanalerna och låses därefter. När en stötstång påverkas ställs frekvensvredet in i den förinställda vinkeln som får sändare och mottagare att ställas in på rätt frekvens.
Stötstängerna på sändar- och mottagarenheterna kan studeras i bildspelet överst. Sändaren har fyra inställningsvred för frekvensen medan mottagaren bara har två.


Klicka på bilderna...